Đi bộ gây quĩ từ thiện ngày Doanh Nhân Việt Nam - 13.10.2009

Email In PDF.
Ngày 13.10.2009 – Ngày Doanh Nhân Việt Nam
Đoàn Công ty Tama (Hệ Thống Massage Điều Trị Ngọc Anh) làm việc nghĩa.
Mỗi một người nhân viên của Hệ Thống Massage Điều Trị Ngọc Anh là một Đại sứ cho lời kêu gọi người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.
Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.2009, toàn thể Nhân viên Hệ Thống đã cùng xuống đường đi bộ để gây quĩ từ thiện Doanh nghiệp cùng cộng đồng.
 
Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 19 Tháng 6 2011 01:16 )