PHAN THỊ THANH DUNG

Email In PDF.
 - Ngày sinh: 11/12/1986
- Nơi sinh: Vĩnh Long
- Giảng viên dự bị
- Quá trình học tập và công tác: 2008 vào Công tác tại Hệ Thống Massage Điều Trị Ngọc Anh. Tốt nghiệp các khóa massage: Aroma Hồng Kông, Aroma Úc, Aroma Bắc Mỹ, Đá nóng, Thảo dược, Foot. Các khóa cao cấp: Shiatsu, Thái, Nghiệp vụ sư phạm bậc I