Liệu trình

Liệu trình 6 - Liệu trình tan mỡ vùng lưng

Thứ năm, 10 Tháng 4 2014 Thứ tư, 22 Tháng 5 2013 HelloWorld.vn
Liệu trình tan mỡ vùng lưng. Giá liệu trình 19.500.000 VNĐ (liệu trình 90 phút). Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Liệu trình 5 - Liệu trình tạo dáng vòng đùi

Thứ năm, 10 Tháng 4 2014 Thứ tư, 22 Tháng 5 2013 HelloWorld.vn
Liệu trình tạo dáng vòng đùi: Giá liệu trình 19.500.000 VNĐ (liệu trình 90 phút). Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Liệu trình 4 - Liệu trình thu gọn săn chắc cánh tay

Thứ năm, 10 Tháng 4 2014 Thứ tư, 22 Tháng 5 2013 HelloWorld.vn
Liệu trình thu gọn săn chắc cánh tay: Giá liệu trình 19.500.000 đ (liệu trình 90 phút). Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Liệu trình 3 - Liệu trình nâng và thon mông

Thứ năm, 10 Tháng 4 2014 Thứ tư, 22 Tháng 5 2013 HelloWorld.vn
Liệu trình nâng và thon mông :giá liệu trình 19.500.000VNĐ (liệu trình 90 phút). Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Liệu trình 2 - Liệu trình giảm cân dưỡng sinh

Thứ năm, 10 Tháng 4 2014 Thứ tư, 22 Tháng 5 2013 HelloWorld.vn
Liệu trình giảm cân dưỡng sinh giá liệu trình: 30.800.000 VNĐ (liệu trình 90 phút). Giá trên chưa bao gồm 10% VAT