SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SHIATSU TOKUJIRÓ NAMIKOSHI, người sáng tạo liệu pháp Shiatsu Namikoshi, sinh ngày 3 -11- 1905 tại quận Kagawa trên đảo Shikoku, nhưng khi lên 7 tuổi, ông ta và toàn bộ gia đình – Bố Tikichi, Mẹ Masa, anh cả Moichi, anh thứ Masago, em trai Haruo và chị Sadako- đã di chuyển...

Masage điều trị

  Sản Phẩm Sử Dụng: - Chúng tôi chuyên massage bằng tinh dầu chống stress, nhức đầu, mất ngủ. - Tắm khoáng mịn da bằng muối khoáng lấy từ vùng biển chết.

Bảng cam kết về giá

Massage Chân 45 phút ...